Podnosilac zahteva mora da popuni zahtev (obrazac 1) uz koji dostavlja odgovarajuću dokumentaciju prema Pravilniku o ispitivanju vozila i to najmanje:
- dokumentaciju o vozilu, opremi i delovima (saobraćajna dozvola, račun, kupoprodajni ugovor, carinska deklaracija i dr.),
- podatke o vozilu koje se smatra predmetom prepravke (marka i tip vozila, kao i osnovne tehničke karakteristike),
- naznaku i opis prepravke,
- odgovarajuću tehničku dokumentaciju (opis, skice, crteži) u zavisnosti od vrste prepravke,
- dokaz da je prepravka izvršena u skladu sa smernicama koje određuje proizvođač vozila koje se prepravlja ili na način za koji je proizvođač potvrdio da se može izvesti na vozilu; U TABELI 3 je dat spisak komercijalnih oznaka vozila koja se mogu prepravljati i za koja postoje smernice, odnosno za koje proizvođači vozila, odnosno ovlašćeni predstavnici proizvođača izdaju odgovarajuće potvrde.);
- izjavu proizvođača, nadgrađivača, ili izvršioca prepravke o usaglašenosti prepravke sa prilogom proizvođača vozila ili ugrađenih elemenata,

ukoliko je vršilac prepravke građanin, potrebno je da dostavi odobrenje Agencije za bezbednost saobraćaja i izjavu da je prepravka za sopstvene potrebe, i da se takvom prepravkom unapređuje bezbednost vozila, tehnička kultura i pronalazaštvo, odnosno omogućava obavljanje određenih delatnosti za koje se vozilo posebno ne proizvodi,
- dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi prema tarifnom broju 1. u iznosu od 330,00 dinara,

Broj računa na koji se uplaćuje republička administrativna taksa za zahtev za ispitivanje vozila u iznosu od 330,00 dinara je: 840-29779845-18
model: ..................................................................................... 97
poziv na broj: ........................................................................ 59-013
svrha uplate: ......................................................................... Republička administrativna taksa – (upisati 6 poslednjihcifara VIN oznake - broja šasije)
primalac: ............................................................................... Republika Srbija

Ukoliko je ovlašćeno pravno lice za ispitivanje vozila izdalo Pozitivan izveštaj o ispitivanju, podnosilac zahteva je dužan da izvrši tehnički pregled. Nakon izvršenog tehničkog pregleda i overe da je vozilo tehnički ispravno na drugoj strani navedenog izveštaja, podnosilac zahteva dostavlja isti ovlašćenom pravnom licu uz dokaz o plaćenoj:
-ceni usluge izdavanja uverenja o ispitivanju vozila u iznosu od 3.000,00 dinara.

Broj računa na koji se uplaćuje cena usluge izdavanja uverenja o ispitivanju vozila u iznosu od 3.000,00 dinara je: 840-1068668-71
model: ................................................................................. 97
poziv na broj: .................................................................. 190 – (upisati 4 poslednje cifre iz VIN oznake -broja šasije)
svrha uplate: ................................................................. cena usluge izdavanje uverenja o ispitivanju vozila
primalac uplate: ......................................................... Agencija za bezbednost saobraćaja

nakon čega će Agencija za bezbednost saobraćaja izdati Uverenje o ispitivanju. Na osnovu negativnog izveštaja o ispitivanju vozila Agencija će doneti rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje uverenja o ispitivanju vozila.

Spisak ovlašćenih predstavnika proizvođača vozila za Republiku Srbiju - TABELA 2.
Zahtev za ispitivanje vozila (obrazac 1).
Pozitivni izveštaj o ispitivanju
Uverenje o ispitivanju

TOP
TehnoLab