TehnoLab centar za motore i vozila

O nama

TehnoLab CMV d.o.o. je privredno društvo, osnovano 11.02.2015. godine, kao centar za motore i vozila. Osnovna delatnost društva je ispitivanje i kontrolisanje vozila, procena vrednosti vozila, kao i konsultantske usluge u oblasti prepravki i nadgradnji. TehnoLab CMV d.o.o. je istraživačko-razvojni centar, registrovan pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

U radnom odnosu, izmedju ostalih, su i dva doktora nauka i pet mašinskih inženjera, koji se, pored poslova ispitivanja i kontrolisanja vozila, bave i naučno-istraživačkim radom u oblasti ispitivanja vozila.

Kako bi u potpunosti ispunili očekivanja saradnika, TehnoLab CMV d.o.o. ima potpisane ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji sa IMR Institutom, kao i sa Generalštabom Vojske Srbije – Upravom za planiranje i razvoj (J-5) Tehničkim opitnim centrom.

U skladu sa politikom kvaliteta, TehnoLab CMV d.o.o. je postao akreditovano kontrolno telo po standardu SRPS/ISO 17020:2012.

organizacija za obavljanje inovacione delatnosti

Istraživačko-razvojni centar

Odlukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, broj: 391-00-30/2015-16, TehnoLab CMV d.o.o. Beograd se registruje kao organizacija za obavljanje inovacione delatnosti u statusu: Istraživačko-razvojni centar.

Upisan je u Registar inovacione delatnosti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pod oznakom RIO 120/015.

Autori smo više originalnih naučnih radova iz oblasti ispitivanja vozila, objavljenih u nacionalnim časopisima i na međunarodnim skupovima.

  • CNG Propulsion System for Redocung Noise of Existing City Buses
  • Matematičko modeliranje i identifikacija parametara matematičkog modela sistema ubrizgavanja goriva kod dizel motora.
  • Reducing fuel consumption and CO2 emissions from motor transport

 

CNG Propulsion System for Redocung Noise of Existing City Buses

 
DETALJNIJE

Matematičko modeliranje i identifikacija parametara matematičkog modela sistema ubrizgavanja goriva kod dizel motora

DETALJNIJE

 

Reducing fuel consumption and CO2 emissions from motor transport

 
DETALJNIJE

TOP
TehnoLab