Podnosilac zahteva mora da popuni zahtev (obrazac 1) uz koji dostavlja odgovarajuću dokumentaciju prema Pravilniku o ispitivanju vozila i to najmanje:
- dokumentaciju o vozilu, opremi i delovima (saobraćajna dozvola, račun, kupoprodajni ugovor, carinska deklaracija i dr.),
- podatke o vozilu koje se smatra predmetom prepravke (marka i tip vozila, kao i osnovne tehničke karakteristike),
- dokaz da je prepravka izvršena u skladu sa smernicama koje određuje proizvođač vozila koje se prepravlja ili na način za koji je proizvođač potvrdio da se može izvesti na vozilu; U TABELI 3 je dat spisak komercijalnih oznaka vozila koja se mogu prepravljati i za koja postoje smernice, odnosno za koje proizvođači vozila, odnosno ovlašćeni predstavnici proizvođača izdaju odgovarajuće potvrde.);
- izjavu proizvođača, nadgrađivača, ili izvršioca prepravke o usaglašenosti prepravke sa prilogom proizvođača vozila ili ugrađenih elemenata,

ukoliko je vršilac prepravke građanin, potrebno je da dostavi odobrenje Agencije za bezbednost saobraćaja i izjavu da je prepravka za sopstvene potrebe, i da se takvom prepravkom unapređuje bezbednost vozila, tehnička kultura i pronalazaštvo, odnosno omogućava obavljanje određenih delatnosti za koje se vozilo posebno ne proizvodi,
- dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi prema tarifnom broju 1. u iznosu od 330,00 dinara,

Broj računa na koji se uplaćuje republička administrativna taksa za zahtev za ispitivanje vozila u iznosu od 330,00 dinara je: 840-29779845-18
model: ..................................................................................... 97
poziv na broj: ........................................................................ 59-013
svrha uplate: ......................................................................... Republička administrativna taksa – (upisati 6 poslednjihcifara VIN oznake - broja šasije)
primalac: ............................................................................... Republika Srbija

Od 15. Aprila 2019. godine, poziv na broj će biti broj potvrde. To znači da pre uplate, morate da podnesete zahtev za ispitivanje, kako bi dobili broj Potvrde koji će se upisivati kao svrha uplate, odnosno poziv na broj.

Zahtev može podneti samo vlasnik vozila ili lice koje vlasnik vozila ovlasti. U slučaju da je vlasnik lizing kuća, obavezno dostaviti saglasnost lizing kuće za ispitivanje.

Pravna lica ovlašćenje mogu dati na memorandum, dok fizička lica ovlašćenje moraju da overe kod notara.
Prilikom dolaska na ispitivanje, potrebno je dostaviti dokaz da su izvršene uplate za republičku administrative taksu i troskove izdavanja uverenja.

Republička administrativna taksa

Ukoliko je ovlašćeno pravno lice za ispitivanje vozila izdalo Pozitivan izveštaj o ispitivanju, podnosilac zahteva je dužan da izvrši tehnički pregled. Nakon izvršenog tehničkog pregleda i overe da je vozilo tehnički ispravno na drugoj strani navedenog izveštaja, podnosilac zahteva dostavlja isti ovlašćenom pravnom licu uz dokaz o plaćenoj:
-ceni usluge izdavanja uverenja o ispitivanju vozila u iznosu od 3.000,00 dinara.

Broj računa na koji se uplaćuje cena usluge izdavanja uverenja o ispitivanju vozila u iznosu od 3.000,00 dinara je: 840-1068668-71
model: ................................................................................. 97
poziv na broj: .................................................................. 190 – broj potvrde o prijemu zahteva
svrha uplate: ................................................................. cena usluge izdavanje uverenja o ispitivanju vozila
primalac uplate: ......................................................... Agencija za bezbednost saobraćaja

Od 15. Aprila 2019. godine, poziv na broj će biti broj potvrde. To znači da pre uplate, morate da podnesete zahtev za ispitivanje, kako bi dobili broj Potvrde koji će se upisivati kao svrha uplate, odnosno poziv na broj.

Zahtev može podneti samo vlasnik vozila ili lice koje vlasnik vozila ovlasti. U slučaju da je vlasnik lizing kuća, obavezno dostaviti saglasnost lizing kuće za ispitivanje.

Pravna lica ovlašćenje mogu dati na memorandum, dok fizička lica ovlašćenje moraju da overe kod notara.
Prilikom dolaska na ispitivanje, potrebno je dostaviti dokaz da su izvršene uplate za republičku administrative taksu i troskove izdavanja uverenja.

Uplatnice usluga za izdavanje uverenja

nakon čega će Agencija za bezbednost saobraćaja izdati Uverenje o ispitivanju. Na osnovu negativnog izveštaja o ispitivanju vozila Agencija će doneti rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje uverenja o ispitivanju vozila.

Spisak ovlašćenih predstavnika proizvođača vozila za Republiku Srbiju - TABELA 2.
Zahtev za ispitivanje vozila (obrazac 1).
Pozitivni izveštaj o ispitivanju
Uverenje o ispitivanju

TOP
TehnoLab